Witamy

„Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki.” (List do Hebrajczyków 13,8)

Nabożeństwa odbywają się w niedziele o godzinie 10.00. Czas nabożeństw przeznaczony jest na wspólne śpiewanie pieśni, modlitwę o rozwiązanie problemów i uzdrowienie ciała, ewangelizację, wykłady Pisma Świętego. W każdą niedzielę obchodzimy Pamiątkę Wieczerzy Pańskiej (pod dwiema postaciami).

ZAPRASZAMY