Zacząć od nowa?

Wszędzie, dokądkolwiek idę, spotykam ludzi przytłoczonych ciężarem życia i ogromem obowiązków… Nawet ci, którym się "powiodło", przyznają, że często są rozgoryczeni, przygnębieni, zrozrpaczeni i sfrustrowani.

Być może, jak wielu ludzi w naszych czasach, masz poczucie beznadziejności, wydaje ci się, ze tak naprawdę nie ma rozwiązania dla Twoich problemów. Jestem przekonany, ze Chrystus jest rozwiązaniem nie tylko dla wielkich problemów świata, ale też Twoich własnych. Bez względu na to, co się dzieje wokół, dobrą nowiną dla Ciebie jest to, że Jezus Chrystus potrafi zmienić Twoje zycie. Może dokonać w nim przemiany. Może Ci przynieść pokój i radość. Może Ci zaoferować nowy początek.

Radykalna zmiana.

Biblia twierdzi, że każdy człowiek potrzebuje nowego początku, radykalnej zmiany. Wszyscy potrzebujemy przebaczenia grzechów. Wszyscy potrzebujemy Bożego usprawiedliwienia. Któregoś razu Jezus powiedział do szanowanego dostojnika religijnego: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego," (J 3:3) Czy doznałeś tego duchowego odrodzenia o którym Jezus mówił, że jest absolutnie niezbędne, by spotkać się z Bogiem? Według Słowa Bożego to właśnie zadecyduje o całej wieczności, która jest przod Tobą.

Własne wysiłki.

Nowego narodzenia nie można odziedziczyć. Wielu ludzi jest przekonanych, że skoro pochodzą z rodzin chrześcijańskich lub chodzą do kościoła, to tym samym są chrześcijanami. A jednak nie są. Nie jesteśmy w stanie sami znaleźć drogi do Boga. Pismo Święte uczy: „Zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego." (Tyt 3:5) Nie wystarczy także zmiana stylu życia. Można powiedzieć "zaczynam od nowa'', lecz przed Bogiem „wszystkie nasze cnoty są jak szara splugawiona." (Iz 64;63.) Niektórym z nas udało się na tyle zmienić swoje życie, że zadowoliło to naszych bliskich i poprawiło opinię o nas. Ale nasze wnętrze tak naprawdę nigdy się nie zmieniło. O tym właśnie mówił Jezus do dostojnika religijnego: „Nikodemie, potrzebujesz zmiany wewnętrznej". Jedynie Bóg może jej dokonać.

Od czego zacząć?

Jeśli chcesz wiedzieć, jak zacząć od nowa oto odpowiedź ze Słowa Bożego:

  1. Musisz uznać, że jesteś grzesznikiem, że złamałeś Boże prawo – tak jak wszyscy inni. "Gdyż wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej (Rz. 3, 23)
  2. Musisz odwrócić się od grzechu. Jezus powiedział: „lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie." (Łuk 13:35)
  3. Musisz przyjąć Boży dar. Jego Syn, Jezus Chrystus, poniósł karę za Twoje grzechy. Umarł na krzyżu i zmartwychwstał, aby zapewnić ci Boże usprawiedliwienie. Teraz musisz wiarą przyjąć ten dar. Biblia uczy: „Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony." (Dz 16:31)

To jest aż takie proste.

Boża obietnica.

Bóg obiecał, Że w chwili, gdy otworzysz swoje serce przed Jezusem jako Panem i złożysz w Nim, jako swoim Zbawicielu, całkowitą ufność, On odpuści Twoje grzechy, ocali Twoją duszę i zapewni Ci miejsce w swym Królestwie. Jezus Chrystus, Syn Boży, obiecał: "kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota" (J 5,24) Narodzenie się na nowo jest cudem. Jest tajemnicze – jak wiatr. Ale w obydwu przypadkach skutki są widoczne. Pismo uczy: "jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło. oto wszystko stało się nowe (II Kor 5,17)

Twoja odpowiedź.

Jeśli nie jesteś pewien swego narodzenia na nowo, teraz możesz to rozstrzygnąć. Pismo mówi: "Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia" (II Kor 6,2)

Właśnie teraz możesz przyjąć Boży dar, zatrzymując się na moment i mówiąc Bogu: Tak, potrzebuję nowego początku. I dlatego składam swoją całkowitą ufność w Jezusie Chrystusie. Wiem, że mnie zbawił, że On umarł, by odebrać zapłatę za me grzechy oraz zmartwychwstał, by dać mi nowe życie.

Jest to decyzja bardzo osobista i jedynie Ty możesz ją podjąć.